Subtitr.Net - להוריד One Wonderful Day - 23 סדרה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) סדרה כתוביות עברית
לשנות את השפה של האתר:


כתוביות להוריד

כתוביות עברית להוריד - One Wonderful Day 23 סדרה 1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) סדרה
:כתוביות עבור סרטים וסדרות טלוויזיה
Desperate Housewives
:שם מקורי
אנגלית
:השפה המקורית של הסרט
2004
:שנה
ארצות הברית
:מדינה

עונה 1

One Wonderful Day - 23 סדרה
:סדרה
עברית כתוביות
:שפה
SubRip
:פורמט
N/A
:FPS
1
:מספר הקבצים
DVDRip
:איכות
0
:מספר הורדות
14.50 KB
:גודל1
00:00:00,000 --> 00:00:03,700
"בפרקים הקודמים ב"עקרות בית נואשות

2
00:00:03,735 --> 00:00:06,400
,יש מניע מאחורי כל תעלומה

3
00:00:06,435 --> 00:00:10,200
כתוביות להוריד
הגוף שלך לא מגיב
.לתרופה כמו שהוא אמור

4
00:00:10,235 --> 00:00:11,800
.אני חושב שיש לי התקף לב

5
00:00:11,835 --> 00:00:15,700
,ראיות מאחורי כל פשע
כתוביות להוריד - עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) סדרה

6
00:00:15,735 --> 00:00:17,300
?הם מאשימים אותך על פשעי שנאה

7
00:00:17,335 --> 00:00:19,200
.אני חשבתי שאת בוגדת איתו

8
כתוביות עברית להוריד - עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) סדרה
00:00:19,235 --> 00:00:20,900
?עם איש הכבלים ההומו שלנו

9
00:00:20,935 --> 00:00:23,200
.אני לא ידעתי שהוא היה הומו

10
00:00:23,235 --> 00:00:25,100
.ולא ידעתי שגסטין היה, גם

11
00:00:25,135 --> 00:00:27,800
.ותשובה מאחורי כל שאלה

12
00:00:29,635 --> 00:00:31,900
.גבי, האישה התאבדה

13
00:00:31,935 --> 00:00:33,600
.משהו בטוח קרה שם

14
00:00:33,435 --> 00:00:38,000
כל מה שאתה צריך
,לעשות זה להסתכל מקרוב יותר

15
00:00:38,035 --> 00:00:39,200
.הייתה אישה בתוכה

16
00:00:39,235 --> 00:00:40,200

1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) - כתוביות הברזילאי
1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) - כתוביות אסטוניה
1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) - כתוביות גרמנית
1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) - כתוביות עברית
1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) - כתוביות הסרבית
1 עונה עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) - כתוביות טורקית


Subtitr.Net - להוריד One Wonderful Day 23 סדרה 1 עונה 2004 עקרות בית נואשות (Desperate Housewives) סדרה כתוביות עברית